Top

Preko 100 godina prodajemo mašine i potrošni materijal za grafičku industriju u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Servernoj Makedoniji i Kosovu.

Maximilian Carmine

Preduzeće

Austrijska porodična firma sa tradicijom se predstavlja. Firma Carmine je osnovana godine 1878. Hugo Carmine je te godine počeo u 1070 Beč sa proizvodnim pogonom i veletrgovinom za grafičku industriju. Kao prva stručna firma te oblasti u Austrougarskoj Monarhiji je težiste bilo na prodaji štamparskih mašina, kemikalija, boja za štampu kao i specijalizovana sitna oprema i pribor za štamparsku industriju.

Pod vlasnikom, gospodinom Maximilanom Carmine, je Carmine e.U. danas trgovačka Firma za grafičku industriju sa sjedištem u 1130 Beč. Sa tog mjesta tradicionalna firma predstavlja firme i marke kao što su Horizon; Perfecta; Kama; Foliant; Smyth; Finito; Busch; Toppy; Vega Group; Bograma; Hohner; Epple i Eggen u Austriji i mnogim državama istočne evrope.

GENERALNO ZASTUPNIŠTVO
BOSNA I HERCEGOVINA

Horizon Logo

Sabiranje araka i šivanje žicom / Sabiranje araka / Mašine za falcanje (savijanje) / Meki uvez knjiga lijepljenjem / Rezanje / Štancanje / Kaširanje folije / Smart Finishing / Rezervni dijelovi i trgovačka roba

Zastupanje i servis za Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju i Kosovo

www.horizon.de/
Perfecta Logo

Rezaći mašine / Trorezač / Preokretač kupa / Periferija za rezaće mašine

Zastupanje i servis za Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju i Kosovo

www.perfecta.de/
Kama Logo

Automati za štancanje / Automati za preganje (utiskivanje) / Štance za oplemenjivanje / Mašine za savijanje i lijepljenje

Zastupanje i servis za Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju i Kosovo

www.kama.info/
Foliant Logo

Sistemi za laminiranje za ofsetni i digitalni tisak

Zastupanje i servis za Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju i Kosovo

www.foliant.cz
Smyth Logo

Mašine za šivanje knjiga koncem i mašine za izradu hrpta knjiga za ofsetni i digitalni tisak

Zastupanje i servis za Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju i Kosovo

www.smyth.it/
Finito Logo

Kalibrirane podložne folije / Po mjeri izrađene, komprimirane FINITO-folije za različite tipove tiskarskih mašina u ofsetnom tisku iz arka i role

Zastupanje za Austriju

www.printgraph.it/

Ne možemo kompletno predvidjeti budućnost, ali možemo oblikovati našu organizaciju, način razmišljanja i sisteme, tako da budu prikladniji razvoju.

Matthias Horx

PRODAJNI PARTNERI

Hohner Logo

Mašine za šivanje knjiga žicom / Tanke šivaće glave / Mašine za sabiranje araka i šivanje žicom

www.hohner-postpress.com/
Busch Logo

Preokretači kupa / Mašine za štancanje za etikete / Mašine za omatanje paketa / Transport špena / Miješanje boja / Podizači kupa / Rastresanje araka

www.buschgraph.de/
Baldwin

Rezervni dijelovi

www.baldwintech.com
Vega Logo

Mašine za savijanje i lijepljenje kutija / Rezervni dijelovi

www.vegagroup.it/
Bograma Logo

Rotacione mašine za štancanje / Mašine za štancanje vertikalnim, linearnim pomakom alata (štancanje, perforiranje, izrada utora (rilanje) i reljefno utiskivanje)

www.bograma.ch/
Toppy Logo

Toppy sistemi paletiranja / Pomicanje paleta / Mobilni preokretač paleta / Okretač rola

www.toppy.it
Eggen Logo

štampariji hemikalije

www.eggen.de